aanmelden dag van de cultuureducatie 2018

Workshops

Dag van de Cultuureducatie 2018

De Dag van de Cultuureducatie vindt plaats op vrijdag 28 september. Vanaf 13.30 uur ontvangen wij u graag in Theaterhotel de Oranjerie, het adres is Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA in Roermond. Het programma begint om 14.15 uur en zal duren tot 18.15 uur. U kunt zich hieronder aanmelden voor een van de workshops. 

aanmelden

Workshopprogramma 28 september

2. Versterking cultuureducatie in het vmbo 

Tips en adviezen voor het schrijven van een aanvraag voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Met de subsidieregeling “ Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020” wil het Fonds Cultuurparticipatie een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het Fonds ondersteunt projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hoopt het Fonds binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

Wil je graag een volgende stap maken in cultuureducatie en bent je op zoek naar ideeën en inspiratie en vervolgens handzame tips om een aanvraag te schrijven? Bezoek dan deze workshop van het Fonds van Cultuurparticipatie.

Workshopgever: Fonds voor Cultuurparticipatie - Karlijn op het Veld.
Voor wie: Professionals uit het vmbo, praktijkonderwijs en vso.    

3. Cultuureducatie binnenstebuiten

Bij een goede samenwerking tussen de school, de culturele omgeving en naschoolse opvang kan de tijd die beschikbaar is voor cultuureducatie worden uitgebreid en de kwaliteit ervan worden verbeterd. Cultuuronderwijs in schoolverband kan buiten schooltijd op allerlei manieren worden geïntensiveerd en verstevigd, zodat kinderen hun creatieve talenten optimaal kunnen ontdekken én ontwikkelen. Als de verschillende partijen elkaar beter weten te vinden kan er een stevige basis worden gelegd voor de culturele levensloop van het kind. Het LKCA geeft professionals in onderwijs en cultuur een handvat en inspiratie voor het eigen beleid.

Jan van den Eijnden, senior cultuureducatie bij het LKCA: ‘Een goede samenwerking van scholen met de culturele omgeving zorgt ervoor dat kinderen maximaal de kans krijgen om het plezier van cultuur te ontdekken en te ervaren waar hun talenten liggen. Bovendien is het voor de leerkrachten interessant om deskundigheid in de klas te halen, ook voor hun eigen bijscholing in een of meer disciplines.’

Workshopgever: LKCA - Jan van den Eijnden
Voor wie: Professionals in onderwijs en cultuur, verenigingen.

4. Crowdfunden doe je zo!

De workshop vormt een introductie in crowdfunding voor cultuur en erfgoed.

Voor culturele organisaties en zzp-ers kan crowdfunding een heel geschikt middel zijn om financiering te krijgen voor een specifiek project. Bovendien kan het helpen om dichter bij je publiek te komen en meer betrokkenheid te creëren. Maar wat komt er precies kijken bij het opzetten van een crowdfundingcampagne? En is het wel geschikt voor jouw organisatie en/of project? In deze workshop krijg je een goed beeld van wat crowdfunding precies is, inzicht in de do’s en dont’s en handige tips aan de hand van succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Ook is er ruimte om een begin te maken met het opzetten van een eigen campagne door middel van een oefening met het zogenaamde Crowdfunding Canvas.

Workshopgever: Huis voor de Kunsten Limburg - Sandra Welters
Voor wie: Culturele organisaties en zzp-ers

5. Workshop rondom de voorstelling ‘Maagstreken’ van het Orttheater 

Tijdens de workshop 'Maagstreken' van Orttheater krijgt uw maag het te verduren en wellicht slaat uw hoofd ook op hol door alle input die u van onze heldinnen Zjuul, ongeremd en bourgondisch en Marie-Fleuril, geremd en schoonheidskoningin, voorgeschoteld krijgt. De meiden nemen u mee op een culinaire en culturele reis naar de wondere wereld van onze voeding. Zjuul en Marie-Fleuril zetten zich met hart en ziel in voor de smakelijke jeugdvoorstelling 'Maagstreken' die ze speciaal voor de middenbouw van de basisschool hebben ontwikkeld. Ze geven tijdens de workshop tips en trics om een voorstelling als cultureel referentiekader te gebruiken binnen het reguliere lesaanbod. Hierbij wordt de inhoud van de voorstelling en de daarbij ontwikkelde Prezi als uitgangspunt genomen. 

Workshopgever: Barbara de Vries en Cristel Reneman
Voor wie: Professionals in onderwijs en cultuur

6. Samen óngewoon doen!

We “moeten” zoveel in ons dagelijks leven dat we worden afgeleid van onze drijfveren. Hoe komen we terug bij de bron van het verlangen van onszelf en onze leerlingen? Wat vragen onze leerlingen van ons en welke bronnen zou ik kunnen aanboren om deze vragen te beantwoorden?

Het thema talentontwikkeling staat centraal binnen deze workshop van de OnderwijsWerkplaats. De essentie is dat er innovatieve ideeën ontstaan om verder te ontwikkelen, te delen en uit te werken.

De OnderwijsWerkplaats is een samenwerking tussen de Limburgse schoolbesturen in het PO, VO, de Provincie Limburg, Fontys Hogescholen, De Nieuwste Pabo, Educatieve Agenda Limburg (EAL) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze partijen geven middels De OnderwijsWerkplaats invulling aan de beschreven doelstellingen in de Kadernotitie Onderwijs 2016-2019, waarin gelden vanuit de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld ten gunste van het Limburgse onderwijsveld.

Workshopgever: De OnderwijsWerkplaats - Hans Leistra en Julia Derix
Voor wie: Professionals in onderwijs en cultuur en iedereen die op zoek is naar zijn eigen bron.

Dag van de Cultuureducatie 2018

Vragen?

Hierboven kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2018. Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl

Dag van de Cultuureducatie

Hiernaast kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2017.

Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl 

Aanmelden

Workshop ronde 1 (15.30 - 16.30 u)
1. Ronald Kox (handreiking 'Basis voor Cultuureducatie')
2. Olav Dorst (programma Cultuureducatie met Kwaliteit)
3. Joost Willems (Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen)
4. Mieke Linssen en Els van Hemert (creatief denken in onderwijs)
Workshops ronde 2 (16.45 -17.30 u)
1. Maud Bouwman (rol Pabo's binnen cultuureducatie)
2. Nicole Samson (Cultuur en techniek)
3. Daniel Fermont (De Werkplaats)
4. Bas Thomissen (HvdK en DOOR! muziek)
Versturen