aanmelden dag van de cultuureducatie 2017

Workshops

Dag van de Cultuureducatie 2017

De Dag van de Cultuureducatie vindt plaats op vrijdag 29 september. Vanaf 13.30 uur ontvangen wij u graag in Theaterhotel de Oranjerie, het adres is Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA in Roermond. Het programma begint om 14.15 uur en zal duren tot 18.00 uur Er zijn twee workshop rondes, hieronder kunt u per ronde (1 en 2) een keuze aanvinken. 

aanmelden

Workshop ronde 1 (15.30 - 16.30 u)

1. basis voor cultuureducatie

Ronald Kox van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) geeft uitleg over de handreiking 'Basis voor Cultuureducatie'. De handreiking bestaat uit drie delen: een visie op de toekomst, stappen die ondernomen kunnen worden op de korte termijn en onderwerpen voor de wat langere termijn. In deze sessie wordt ingegaan op de visie en mogelijk te ondernemen stappen en is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de positie van cultuureducatie in Nederland en Limburg. Voor alle deelnemers is er een exemplaar handreiking 'Basis voor Cultuureducatie'.

2. programma cultuureducatie met kwaliteit

Olav Dorst van Fonds Cultuurparticipatie (FCP) geeft inzage in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit: wat zijn penvoerders en wat vraagt het FCP en dus het ministerie van OCW aan deze penvoerders? Hoe werk je als culturele instelling of basisschool samen met een penvoerder en wat mag je van elkaar verwachten?

3. Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen

Meet up met Joost Willems van VOF de Groenontwerpers van de Heerenhof – Kunst & Natuur met als onderwerp ‘Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen’. Er zijn binnen Cultuureducatie met Kwaliteit vele vormen van samenwerken ontwikkeld en uitgeprobeerd. Maar wanneer levert de samenwerking nou echt beter kunst- cultuuronderwijs op? Deze meet up gaat in op bovenstaande problematiek.

4. creatief denken en doen in onderwijs

Mieke Linssen en Els van Hemert van Jan en Ko geven een workshop over creatief denken en doen in onderwijs. Creativiteit neemt in het huidig onderwijs een belangrijke plaats in, de maatschappij verandert snel en vraagt om flexibiliteit en nieuwe toepassingen.Van leerkrachten in de verschillende onderwijssystemen wordt verwacht dat ze leerlingen succesvol begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling, van groep 1 tot en met groep 8. Maar hoe doe je dit als je eigen creatieve gereedschapskist hiervoor niet voldoende gevuld is en oude patronen leidend blijven? Deze workshop geeft je nieuwe inzichten en handvatten voor creatief denken en doen.

Workshop ronde 2 (16.45 -17.30 u)

2. Cultuur en techniekonderwijs; hoe gaat dit samen?

Nicole Samson en Harrie Schlechtriem van het Continium (interactief doe- en ontdekmuseum in Kerkrade) geven inzage in de gemeenschappelijkheid van cultuur en techniek, deze twee domeinen hebben veel met elkaar gemeen. Beide gaan over onderzoekend en ontwerpend leren. Leren vanuit eigen ervaring en nieuwsgierigheid. Een belangrijke rol spelen hierin spelen natuurlijk ook de 21e-eeuwse vaardigheden waarbij creativiteit, samenwerkingen en presenteren centraal staan.

Binnen Wereldoriëntatie is de aansluiting naar Wetenschap & Techniek ( W&T) en cultureel erfgoed natuurlijk snel gemaakt, maar ook talentontwikkeling komt om de hoek kijken. Leerlingen leren zich te uiten op creatieve en kunstzinnige wijze en krijgen een bredere kijk op hoe mensen in de loop der tijd de wereld om hun heen vorm en betekenis hebben gegeven.

Het Continium inspireert de deelnemers aan de hand van enkele goede voorbeelden hoe zij techniek- en cultuuronderwijs aan elkaar kunnen verbinden.

3. Meet up “de werkplaats" voor onderwijskwaliteit van de toekomst

Meet up: “De Werkplaats” voor onderwijskwaliteit van de toekomst onder leiding van Daniel Fermont. De Werkplaats is een initiatief van Provincie Limburg waarbij “de ideeënkracht van leraren zelf” de motor van het project is. Het doel is om met elkaar te leren en intercollegiaal in teams samen te werken aan de talentontwikkeling van kinderen. Doorlopende leerlijnen en digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol. Daniel geeft tekst en uitleg over de “De werkplaats”. Daarna gaat hij met zijn publiek in dialoog over hoe je binnen “De werkplaats” cultuureducatie kunt integreren binnen onderwijsconcepten.

4. Hoe zie ik door de bomen het bos in subsidieland?

Meet up: Huis voor de Kunsten Limburg en DOOR! Masterplan muziekonderwijs Limburg. Bas Thomissen geeft uitleg over alle subsidiemogelijkheden betreffende muziekonderwijs in de basisschool. De deelnemers gaan naar huis met een pakket aan informatie over alle subsidieregelingen voor muziekonderwijs in samenwerking met andere partners binnen het onderwijs. 

Dag van de Cultuureducatie

Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2017. Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl 

Dag van de Cultuureducatie

Hiernaast kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2017.

Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl 

Aanmelden

Workshop ronde 1 (15.30 - 16.30 u)
1. Ronald Kox (handreiking 'Basis voor Cultuureducatie')
2. Olav Dorst (programma Cultuureducatie met Kwaliteit)
3. Joost Willems (Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen)
4. Mieke Linssen en Els van Hemert (creatief denken in onderwijs)
Workshops ronde 2 (16.45 -17.30 u)
1. Maud Bouwman (rol Pabo's binnen cultuureducatie)
2. Nicole Samson (Cultuur en techniek)
3. Daniel Fermont (De Werkplaats)
4. Bas Thomissen (HvdK en DOOR! muziek)
Versturen