Bijeenkomst CMK-Limburg 18 september 2019

Bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 18 september 2019

Op woensdag 18 september jl. vond de bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg met als thema ‘Hoe kunnen de culturele instellingen beter aansluiten bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit?’.

Deze middag had onder meer als doel om meer begrip voor elkaars werkwijze te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is het belangrijk elkaars beweegredenen te kennen. Door middel van werksessies onder leiding van Vivian Knols, Hellen Hurkens, Mirjam Stam en Axelle de Rore streefden we om hierachter te komen.

Vervolgens werd onder leiding van Jesper Rijpma en met behulp van de Mentimeter relevante vraagstukken besproken.

Deze stukken zijn hieronder te downloaden:
Samenvatting sessie 1 – Wat is CmK_Hellen Hurkens

Samenvatting sessie 2 – Hoe ziet het veranderende onderwijsveld eruit - Vivian Knols
Bijlage sessie 2 – Brochure kunstzinnige orientatie nieuw elan
   Bijlage sessie 2 – Brochure lesvoorbereiding kunst stappenplan
Bijlage sessie 2 – I Tube You Tube We Tube    

Samenvatting sessie 3 – Waarom is cultuur in de school zo belangrijk_Mirjam Stam en Axelle de Rore
Cultuureducatie Limburg Mentimeter_Jesper Rijpma
Gespreksverslag Mentimeter Jesper Rijpma 18-9-2019

Dag van de Cultuureducatie

Hiernaast kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2017.

Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl 

Aanmelden

Workshop ronde 1 (15.30 - 16.30 u)
1. Ronald Kox (handreiking 'Basis voor Cultuureducatie')
2. Olav Dorst (programma Cultuureducatie met Kwaliteit)
3. Joost Willems (Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen)
4. Mieke Linssen en Els van Hemert (creatief denken in onderwijs)
Workshops ronde 2 (16.45 -17.30 u)
1. Maud Bouwman (rol Pabo's binnen cultuureducatie)
2. Nicole Samson (Cultuur en techniek)
3. Daniel Fermont (De Werkplaats)
4. Bas Thomissen (HvdK en DOOR! muziek)
Versturen