Privacystatement

Het Platform Cultuureducatie Limburg (CMK) bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden in Limburg. Bezoekt u deze website of bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwerkt Platform Cultuureducatie Limburg persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
Op cmk-limburg.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief registreren wij de naam en het e-mailadres.

Cookies
Deze website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Ook maakt deze site gebruik van een cookie van Vimeo ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics en Vimeo om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Platform Cultuureducatie Limburg en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Platform Cultuureducatie Limburg heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Platform Cultuureducatie Limburg geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Platform Cultuureducatie Limburg een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van cmk-limburg.nl te kunnen waarborgen.


Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Platform Cultuureducatie Limburg) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Digitale nieuwsbrief
Onze relaties en partners, en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij maximaal 12x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws geboden over de voorgang van de Platform Cultuureducatie Limburg, verwante onderwerpen en zaken en aanmeldingen voor bijeenkomsten. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.


 Contactgegevens Platform Cultuureducatie Limburg (cluster cultuur)
Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
T.a.v. cluster cultuur

Bezoekadres:
Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht
T +31 (0)6 11 332 861  
E njbj.hermans@prvlimburg.nl

Dag van de Cultuureducatie

Hiernaast kunt u zich aanmelden voor de dag voor cultuureducatie 2017.

Als u vragen heeft over het programma en uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met Nicolle van Lith te bereiken via: njbj.hermans@prvlimburg.nl 

Aanmelden

Workshop ronde 1 (15.30 - 16.30 u)
1. Ronald Kox (handreiking 'Basis voor Cultuureducatie')
2. Olav Dorst (programma Cultuureducatie met Kwaliteit)
3. Joost Willems (Kunst- en Cultuuronderwijs maak je niet alleen)
4. Mieke Linssen en Els van Hemert (creatief denken in onderwijs)
Workshops ronde 2 (16.45 -17.30 u)
1. Maud Bouwman (rol Pabo's binnen cultuureducatie)
2. Nicole Samson (Cultuur en techniek)
3. Daniel Fermont (De Werkplaats)
4. Bas Thomissen (HvdK en DOOR! muziek)
Versturen